Talon runkomateriaali – tarjouspyynnöt / Building material – requests for offer

Olimme siis intuition vallassa päätyneet valitsemaan talomme materiaaliksi kiven. Kivitalojakin on sitten useista eri harkoista. Kevytsoraharkko lienee yksi yleisimmistä harkkomalleista kuten ovat myös betonivaluharkot. Uusimpana tulokkaana markkinoilla ovat eps- ja neopor-harkot, joiden sisus valetaan betonilla, ja itse harkko toimii eristysmateriaalina. Ammattirakentamisessa yleisesti käytössä olevat betonielementit ovat myös rantautuneet pientalorakentajien valikoimaan.

Ensimmäisellä kierroksella pyysimme tarjouksia talon luonnoskuvien perusteella seuraavilta toimijoilta; Lakka, Lammi, Rock kivitalot, Luja kivitalo, HB kivitalot, Passiivikivitalo, Rudus kivitalot, Forte, Potius, VaBe talot ja Betoniluoma. Kuten listasta huomaa, tarjouksia pyydettiin sekä siporex-harkko-, betonielementti-, valuharkko- ja neoporharkkotaloista. Kaikilta en tarjousta saanut; Rudus, Rock, HB, Luja ja Betoniluoma jättivät vastaamatta. Ehkä HB, Rudus ja Luja keskittyvät harkkojen myyntiin suoraan tehtaalta.

Tarjouksen pyysimme runkopaketille: anturat, runkoharkot, välipohjat ja väliseinät, betoniportaat ja betonit. Tämän lisäksi vielä kysyimme hintaa pystytysurakalle. Jotta tarjousten vertailu olisi mahdollista, halusimme identtiset tarjoukset. Loppujen lopuksi näin ei koskaan tapahtunut, tarjouksista löytyi aina jotain extraa tai muita eroavuuksia.

Lakka Kivitalojen Marko Isosomppi toimitti tarjouksen ripeästi sähköpostiin. Muutoinkin keskustelu heidän kanssaan sujui tehokkaasti sähköpostin välityksellä, vastauksia kysymyksiin saimme heti ja apua tarjottiin mm. rakennesuunnittelijaa valittaessa. Kaiken kaikkiaan hyvää asiakaspalvelua ja heidän tarjouksensa oli myös erittäin kilpailukykyinen. Jos valintamme olisi ollut valuharkko, olisimme todennäköisesti päätyneet Lakan harkkoihin.

Lammin Ari Pekka Metsälän tapasimme henkilökohtaisesti tontillamme. Hänellä ja Lammilla on hyvin ammattimainen ote ratkaisujen hakemiseen asiakkaalle. Lammilla on myös upeat tilat Vantaalla TaloTalossa. Forte kivitaloja ja VaBen betonielementtiratkaisuja edustavan Timo Ruohon tapasimme myös ensi kertaa tontilla. Myös Potiuksen Joona Marjanen tavattiin paikan päällä.

Meidän valintaprosessissamme käänteentekevää oli Passiivikivitalojen Kimmo Raittilan tapaaminen ja tutustuminen heidän materiaaliinsa. Olin aiemmin lukenut näistä neopor-harkoista ja niillä rakentamisen helppoudesta mm. KOTI-blogista.  Kimmo oli myös aktiivisesti yhteydessä ja kyseli hankkeemme perään, tästä välittyi  tunne, että heiltä löytyy ratkaisu jokaiseen mahdolliseen pulmaan. Oikeastaan Passiivikivitalojen harkkomateriaalin löytäminen sai meidät tutkimaan asiaa lisää, ja kaivamaan esiin muut vastaavan tyyppisiä harkkoja myyvät toimijat. Ja näin päästiin tarjouskierrokselle nro 2.

Seuraavaksi pyysimme tarjoukset suomalaisista FinnEPS harkoista HEVI kivitaloilta, ranskalaisista EuroMac2 harkoista liettualaiselta Eko Hausilta sekä saksalaisista Varianthousen harkoista suomalaiselta toimittajalta nimeltään NeoPro. Näiden ranskalaisten ja saksalaisten harkkovalmistajien kautta tutustuimme uudenlaisiin välipohja-, lattia- ja kattoratkaisuihin, joita ainoana Suomessa ryhtyy nyt myös valmistamaan FinnEPS. Tästä täytyikin seuraavaksi ottaa selvää!!